dsc04168.jpgOkružni sud Banja Luka je donio presudu kojom se uvažava tužba Aarhus centra u BiH protiv Rješenja o obnovljenoj ekološkoj dozvoli za hidroelektranu Buk Bijela na rijeci Drini, koju je lani izdalo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS. "Rijeka Drina ima mnogo potencijala mimo hidroenergetskog i to godinama i pokazuje. Vrijeme je da se okrenemo jačanju drugih potencijala ove rijeke, koji neće biti na štetu prirode i ljudi koji žive uz Drinu", poručuju iz Koalicije za zaštitu rijeka BiH.

Aarhus centar je podnio tužbu u lipnju 2018. godine zbog proceduralnih nedostataka Rješenja o obnovi ekološke dozvole. Pored toga da investitor Elektroprivreda RS nije u zakonskom roku zatražila obnovu ekološke dozvole, Ministarstvo je trebalo poništiti prethodnu dozvolu s obzirom na to da izgradnja hidroelektrane nije započeta u roku od četiri godine od njenog izdavanja. Umjesto toga, u svibnju 2018. godine izdano je nezakonito Rješenje o obnovi ekološke dozvole. Za najnoviju verziju projekta HE Buk Bijela, u studiji procjene uticaja na životnu sredinu tvrdi se da utjecaja na rijeku Taru neće biti. Ove tvrdnje ne potkrepljuju nikakvi dokazi

Također, javne konzultacije nisu održane u skladu sa Arhuskom i ESPOO konvencijom, kako ni u Bosni i Hercegovini tako ni u Crnoj Gori. Javne konzultacije održane 2012. godine bile su slabo oglašavane, a komentari koje su dostavile nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori nisu uzeti u obzir.

Za najnoviju verziju projekta HE Buk Bijela, u studiji procjene uticaja na životnu sredinu tvrdi se da utjecaja na rijeku Taru neće biti. Ove tvrdnje ne potkrepljuju nikakvi dokazi, niti je o njima raspravljano u toku konzultacija. S obzirom na to da je Tara glavna pritoka Drine i da bi akumulacija dosegla crnogorsku granicu, neizbježno je da će se neki utjecaji pojaviti što je spomenuta studija trebala procijeniti.

"Projekat Buk Bijela osporava se od 1970-ih zbog utjecaja na zaštićeni kanjon Tare u Crnoj Gori, koji se nalazi na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine i dio je Nacionalnog parka Durmitor. Također, Drina je najznačajnije stanište ugrožene riblje vrste mladice, koju možemo pronaći samo u nekim od najčistijih rijeka dunavskog sliva u Jugoistočnoj Evropi, a područje je razvilo i turističku ponudu baziranu na raftingu i ribolovu. Izgradnjom bilo kakve brane na ovoj rijeci kvaliteta vode,biodiverzitet i razvoj turizma bili bi uveliko ugroženi", poručuju iz Koalicije za zaštitu rijeka BiH.

<
Vezane vijesti