autonomna_zen.kuca_01_logo.jpgAutonomna ženska kuća Zagreb i Centar za žene žrtve rata – ROSA pozdravili su i pohvalili odluku Radne skupine Ministarstva pravosuđa za izmjenu Kaznenog zakona koja je najavila ukidanje djela "spolni odnos bez pristanka" i povećanje kazne za silovatelje.

Autonomna ženska kuća Zagreb i Centar za žene žrtve rata – ROSA pozdravili su i pohvalili odluku Radne skupine Ministarstva pravosuđa za izmjenu Kaznenog zakona koja je 11.09.2019. godine prezentirala izmjene Kaznenog zakona kojim je najavila ukidanje djela "spolni odnos bez pristanka" i povećanje kazne za silovatelje. "Ovo je rezultat dugogodišnje borbe feminiskinja u Hrvatskoj da se silovanje odgovarajuće sankcionira zakonom kroz definiciju, visinu kazne i provođenje zakonskih odredbi", ističu u priopćenju koje objavljujemo u cijelosti: 

Autonomna ženska kuća Zagreb i Centar za žene žrtve rata – ROSA od 2013. zagovaraju izmjene Kaznenog zakona u području zaštite žena od nasilja. 23.04.2015. Centar ROSA uputio je Ministarstvu pravosuđa zahtjev za izmjene Kaznenog zakona u kojem smo tražile da se Članak 153. Spolni odnošaj bez pristanka ukine, a da se kazneno djelo silovanja preoblikuje tako da osnovni oblik počinjenja bude spolni odnošaj bez pristanka. Istovjetan prijedlog ponovno je upućen i Radnoj skupini za izmjene Kaznenog zakona 1.07.2019. godine. Ovim zahtjevom referirale smo se na izjmjene Kaznenog zakona kojim je uvedeno kazneno djelo Spolni odnošaj bez pristanka, a sama kazna za silovanje je ublažena te je s od 3-10 godina, smanjena na 1-10 godina. 

Centar ROSA napravio je 2014. godine analizu usklađenosti zakonodavstva RH sa Konvencijom Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija). Analiza je pokazala da Kazneni zakon nije usklađen s Članak 36. Konvencije koji propisuje potrebne zakonodavne ili druge mjere kako bi se osigurale inkriminacije seksualnog nasilja uključujući silovanje.

"Unatoč ovim značajnim i kvalitetnim promjenama pred nama je dugi put u procesu zagovaranja sveobuhvatne kvalitetne reforme pravosuđa i svih zakona koji štite žene od različitih oblika nasilja." 

Kazneni zakon iz 2011. koji je stupio na snagu 01.01.2013. godine imao je za cilj inkriminirati novu koncepciju silovanja kod koje se više ne traži uporaba sile ili prijetnje počinitelja, već je biće ovog kaznenog djela ispunjeno svakim nedobrovoljnim spolnim odnosom ili s njim izjednačenom spolnom radnjom. To međutim nije učinjeno već je seksualno nasilje bez pristanka inkriminirano kroz novo kazneno djelo spolnog odnošaja bez pristanka iz čl. 152 KZ. Međutim, zakonski opis ovog djela kao i njegova primjena, u praksi je imala kontraučinak: ublažila je kazneni progon i kaznene sankcije prema počiniteljima kaznenih djela seksualnog nasilja u odnosu na prijašnji zakon.

Autonomna ženska kuća Zagreb dulje vremensko razdoblje neposredno pomaže ženama žrtvama nasilja i njihovoj djeci te se zalaže za snažnu kaznenopravnu reformu koja podrazumijeva prestanak prekršajnog procesuiranja partnerskog i drugog nasilja u obitelji, te kazneno procesuiranje nasilja s ciljem jasnog i snažnog odgovora države  koji pokazuje nultu stopu tolerancije na rodno uvjetovano nasilje.

Tijekom 2014. godine AŽKZ svojim zalaganjem i aktivnostima dovela je do ponovnog vraćanja kaznenog djela nasilničkog ponašanja u obitelji u Kazneni zakon, te se nastavila zalagati za strožje kažnjavnje počinitelja i prestanak banaliziranja rodno uvjetovanog nasilja kroz niske prekršajne kazne koje se mahom izriču počiniteljima nasilja.

S obzirom da su patrijarhalni obrasci ponašanja snažno utkani u postojeću praksu kroz djelovanja različitih stručnjaka koji dolaze u kontakt sa žrtvama i počiniteljima nasilja, stvarne dobre promjene je moguće postići ne samo poboljšanjima pravnog okvira, nego i snažnijom reformom koja uključuje promjenu edukatora, promjenu atmosfere u društvu i kontinuiranu međuresornu suradnju s ciljem stvaranja dobrih praksi.

Unatoč ovim značajnim i kvalitetnim promjenama pred nama je dugi put u procesu zagovaranja sveobuhvatne kvalitetne reforme pravosuđa i svih zakona koji štite žene od različitih oblika nasilja. Kroz naše samostalno djelovanje, ali i djelovanje Ženske mreže Hrvatske redovito ćemo pratiti implementaciju zakona i zagovarati njihovo poboljšanje s ciljem potpune zaštite žena od različitih oblika nasilja.

<
Vezane vijesti