Foto: Dario Grizelj, Hina<br>Foto: Dario Grizelj, Hina
Sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu na temu neprofitnih medija koju je predsjednica Odbora Gordana Rusak (sada HSLS, prije toga Hrid i Most) sazvala za danas ujutro nije održana jer nije bilo kvoruma.

Na sjednici se, osim Miroslava Tuđmana i predsjednice Rusak, nije pojavio nijedan član odbora iz vladajuće većine.

Tema sjednice trebala je biti odluka ministra kulture Zlatka Hasanbegovića o razrješenju svih članova Sručnog povjerenstva za neprofitne medije koje djeluje pri njegovu ministarstvu. Ministar se u zakazano vrijeme pojavio na zakazanom mjestu, oboružan popisom svih neprofitnih medija koji su u posljednje tri godine dobili potporu Ministarstva kulture i popisom svih članova i članica Stručnog povjerenstva, od 2013. godine do danas – što bismo u danom kontekstu mogli shvatiti i kao fragment najavljivanog Registra državnih izdajnika. Nakon što je Rusak utvrdila Hasanbegović je nakon propale sjednice rekao novinarima da ne namjerava sazvati novi sastav Stručnog povjerenstva, iz prostog razloga što "u narednoj budžetskoj godine neće biti potrebe za njim"nepostojanje kvoruma "zbog čega Odobor ne može donijeti čak ni odluku o vlastitom dnevnom redu", Hasanbegović je zatražio održavanje neformalne sjednice na kojoj bi mogao iznijeti svoje stavove. S tim se prijedlogom složila predsjednica odbora, dometnuviši da nakon toga više ne namjerava postavljati temu neprofitnih medija na dnevni red Odbora, međutim usprotivili su se s jedne strane Tuđman, a s druge predstavnici SDP-a i HNS-a, Nenad Stazić, Željko Jovanović i Goran Beus Richenbergh.

Stazić je izložio zamisao da o razrješenju članova Stručnog povjerenstva na zajedničkoj sjednici raspravljaju Odbor za kulturu i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Dodao je da je od predsjednika toga drugog odbora, inače matičnog odbora kada je medijska politika u pitanju, zatražio da postavi temu razrješenja Stručnog povjerenstva na dnevni red iduće sjednice, ali od njega nije dobio nikakav odgovor.

Gordana Rusak je iznijela podatak da je Hasanbegović donio odluku o razrješenju "nakon konzultacije sa svojim stručnim službama", dakle "legitimno". Na dodatna pitanja novinara, primjerice odakle je dobila taj podatak, i s kojim se to stručnim službama ministar savjetovao, a koje bi bile nadležne za nadzor rada Stručnog povjerenstva za neprofitne medije, Rusak je odbila odgovarati.

Hasanbegović je nakon propale sjednice rekao novinarima da ne namjerava sazvati novi sastav Stručnog povjerenstva, iz prostog razloga što "u narednoj budžetskoj godine neće biti potrebe za njim". To bi trebalo značiti da Ministarstvo više niti neće raspodjeljivati bespovratna sredstva neprofitnim medijima. Međutim ministar je time prejudicirao odluku Vlade, koja još nije donesena.

Vlada, naime, na početku svake godine donosi Uredbu o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću. U zadnje četiri godine vladinom Uredbom je bilo predviđeno da se dio tih sredstava odvoji za bespovratne potpore neprofitnim medijima. Primjerice, u uredbi koju je Vlada donijela 11. veljače 2015. godine bilo je predviđeno da 11,8 posto ukupnoga iznosa dobiti od igara na sreću bude Pitanje je tko će do kraja jednogodišnjeg ciklusa, tojest do kraja rujna ove godine, obavljati zadatke koji su prema važećem propisu namijenjeni Stručnom povjerenstvuraspodijeljeno za potrebe kulture, a da 7,56 posto od tih 11,8 posto bude raspodijeljeno neprofitnim medjima. Na osnovu toga Ministarstvo je raspisalo natječaj i u listopadu 2015. potpisalo ugovore o dodjeli potpore s dvadesetak neprofitnih medija. Ti ugovori su i dalje na snazi, a obaveza članova Stručnog povjerenstva između ostaloga je: praćenje rada korisnika sredstava u razdoblju za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva; Praćenje i dopuna polugodišnjih izvještaja korisnika; Savjetovanje korisnika putem redovitih sastanaka;  Pisanje završnog izvještaja o radu korisnika i preporuka za Program dodjele bespovratnih sredstava neprofitnim medijima. Tako je utvrđeno Poslovnikom o radu Povjerenstva, koji je, koliko znamo, još uvijek na snazi.

Pitanje je tko će do kraja jednogodišnjeg ciklusa, tojest do kraja rujna ove godine, obavljati zadatke koji su prema važećem propisu namijenjeni Stručnom povjerenstvu. Drugo pitanje je nije li se Hasanbegović zaletio gore citiranom izjavom kako "u narednoj budžetskoj godine neće biti potrebe" za Stručnim povjerenstvom, jer ta odluka nije u (samo) njegovoj domeni, već je prije svega u domeni Vlade. Ministar dakle svojim izjavama prejudicira Vladine odluke koje još uopće nisu na njezinom dnevnom redu. Treće, ministar se ovom naprečac donesenom odlukom ogriješio i o neke druge propise o kojima vjerojatno malo što zna. Primjerice, još uvijek važeća vladina Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge predviđa da "primjenu osnovnih standarda financiranja programa i projekata prati svaki sudionik javnog natječaja, a možebitne nepravilnosti prijavljuju se voditelju financijskog upravljanja i kontrola imenovanog od strane čelnika davatelja financijskih sredstava i Ministarstvu financija, odnosno o njima se obavještava Ured za udruge". Ministarstvo financija i Ured za udruge su, dakle, tijela koja registriraju nepravilnosti, a Hasanbegović, koliko je dosad poznato, od njih nije zatražio nikakav izvještaj o mogućim nepravilnostma u provedbi natječaja za neprofitne medije.

<
Vezane vijesti