knjiz.jpgZnanstveno-stručni skup Socijalno inkluzivne knjižnične usluge održat će se u Knjižnici i čitaonici Fran Galović u Koprivnici, 18. studenog, s početkom u 10 sati. Na njemu će sudjelovati stručnjaci koji su o problemima socijalne isključenosti, beskućništva, azilanata, imigranata pisali svoje stručne radove, ali i stručnjaci iz knjižničarske struke koji vide Knjižnicu kao mjesto inkluzije ovih skupina ljudi u lokalnu zajednicu.

Knjižnice u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj nisu danas više samo kulturno-baštinske  ustnanove i posudionice knjiga, već se prilagođavaju složenim strukturnim i organizacijskim promjenama u suvremenom društvu, koje paralelno s informacijsko-tehnološkim razvojem obilježava rast nejednakosti, nezaposlenosti, društvene polarizacije, siromaštva i bijede u velikom dijelu svijeta, kako u nerazvijenim, tako i u najrazvijenim zemljama.

Knjižnice zauzimaju nove strategije i uloge u društvu, povezujući svoje djelovanje s procesima društvenog uključivanja ili socijalne inkluzije marginaliziranih skupina i potporom uspostavljanju društvene pravednosti. Profiliraju se kao središta svojih zajednica polazeći od različitih informacijskih, kulturnih, obrazovnih i socijalno-komunikacijskih potreba svojih različitih korisnika.

Kroz 16 izlaganja s teorijsko-istraživačkog i praktičnog aspekta prezentirat će se širok raspon tema o novim uslugama i programima koje knjižnice kreiraju za potrebe svojih novih, vrlo različitih korisničkih skupina u zajednicama u kojima djeluju. To su beskućnici, izbjeglice i azilanti, slijepe i slabovidne osobe, osobe s teškoćama čitanja i disleksijom, osobe s teškoćama kretanja, osobe s teškoćama u razvoju, bolesne osobe, starije osobe, osobe s posebnim potrebama u ustanovama za trajnu skrb i smještaj, nezaposlene osobe, pripadnici pojedinih nacionalnih i etničkih zajednica, pripadnici različitih seksualnih i rodnih identiteta, zatvorenici, kao i osobe s drugim intelektualnim, razvojnim i socijalnim teškoćama.

Skup je nacionalnog karaktera, a okupit će sveučilišne profesore, znanstvenike, praktičare - knjižničare iz svih vrsta knjižnica, predstavnike udruga i institucija koje promiču prava socijalno isključenih osoba te sve ostale zainteresirane. Ciljevi su evaluirati ulogu hrvatskih knjižnica u socijalnoj inkluziji marginaliziranih skupina građana; dobiti uvid u primjere dobre prakse u Hrvatskoj i svijetu (stanje i perspektive); osnažiti kompetencije knjižničara kako bi mogli zagovarati pozicioniranje knjižnica kao relevantnih čimbenika u afirmiranju društvene pravednosti i socijalne inkluzije u hrvatskome društvu.