H-Alter
Vlada, 6. travnja 2016. (Foto: Denis Cerić, Hina)<br>Vlada, 6. travnja 2016. (Foto: Denis Cerić, Hina)
H-Alterov nakladnik, Udruga za nezavisnu medijsku kulturu, smatra da je Vlada prekršila Zakon o pravu na pristup informacijama jer prije donošenja Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu nije otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

UNMK je jučer uputila povjerenici za informiranje Anamariji Musa prijedlog za poduzimanje inspekcijskog nadzora zato što Vlada prije donošenja Uredbu o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću nije provela savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Kao što je poznato, Vlada je na telefonskoj sjednici održanoj 22. travnja 2016. godine donijela Uredbu, a da prethodno ni ona, kao ni Ministarstvo financija koje je pripremalo tekst Uredbe, nije organizirala savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Članak 11. ZPPI-ja u svojem stavku 1. nalaže tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima itd. provođenje savjetovanja s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, te pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na UNMK-ova predstavka neće promijeniti tijek povijesti, ali barem će, nadamo se, ishoditi službenu potvrdu da je Vlada donijela uredbu kojom znatno reže sredstva civilnom društvu, a posve isključuje neprofitne medije - na način koji je direktno suprotan važećim zakonskim odredbama koje nalažu participaciju javnosti u postupku donošenja ovakvih propisainterese građana i pravnih osoba.

UNMK smatra neospornim da je Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću podzakonski propis koji podliježe članku 11. ZPPI-ja, kao i da je Vlada RH tijelo javne vlasti na koje se taj članak odnosi. Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu sadržajno se bitno razlikuje od uredbi koje je Vlada RH donosila za prethodne godine, i to na način da je iznos koji bi trebao biti raspodijeljen civilnom društvu značajno smanjen, a neprofitni mediji su posve izbačeni kao zasebna stavka iz Uredbe. Na taj način Uredba će značajno, i to u negativnom smislu, utjecati na opseg i kvalitetu rada nevladinih udruga i neprofitnih medija u 2016. godini, što može imati značajne negativne posljedice po kvalitetu demokracije u Hrvatskoj.

Osim toga, pripominje UNMK, način donošenja uredbe - bez savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, bez raspravljanja o Uredbi na Međuresornom povjerenstvu za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga i bez čekanja ishoda rasprave o njoj na Vladinom Savjetu za razvoj civilnoga društva - urušava dostignuti nivo participativnosti zainteresirane javnosti u donošenju odluka koje se odnose na civilno društvo.

ZPPI u članku 45. predviđa inspekcijski nadzor osobito po pitanju provodi li tijelo javne vlasti savjetovanje sukladno čl. 11. ZPPI-ja.

UNMK-ova predstavka neće, naravno, promijeniti tijek povijesti, ali barem će, nadamo se, za posljedicu imati službenu potvrdu da je Vlada donijela uredbu kojom znatno reže sredstva civilnom društvu, a posve isključuje neprofitne medije - na način koji je direktno suprotan važećim zakonskim odredbama koje nalažu participaciju javnosti u postupku donošenja ovakvih propisa.


 

aem_copy71857.jpg
Članak je objavljen u sklopu projekta 'U dnevnom ritmu' koji sufinancira Agencija za elektroničke medije (Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija).
<
Vezane vijesti