Foto: M.K.Foto: M.K.UZOR, Udruga za zaštitu okoliša Resnik poziva zastupnike da na sutrašnjoj sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba glasaju protiv prijedloga gradonačelnika Grada Zagreba o izmjeni Odluke o komunalnom redu. Pismo udruge UZOR prenosimo u cijelosti.

Predložene izmjene nisu u skladu sa Zakonom, niti su u interesu građana Grada Zagreba. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, propisana je obveza jedinice lokalne samouprave da na svom području osigura, između ostalog, i odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, Predložene izmjene nisu u skladu sa Zakonom, niti su u interesu građana Grada Zagrebastakla, plastike i tekstila te glomaznog otpada, kao i dužnost osiguranja sprečavanja odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu.

Iz regulative na koju se poziva predlagatelj u obrazloženju prijedloga Izmjena Odluke o komunalnom redu, ne postoji niti jedna pravna osnova za donošenje ovako predloženih Izmjena, kojima se obvezuje  korisnike da o vlastitom trošku osiguraju smještaj spremnika na javnim površinama i to pod uvjetom "ako postoje prostorne mogućnosti", kao niti obvezu korisnika usluge na snošenje ovakvih troškova.Ovime se nastavlja politika u (ne)gospodarenju otpadom, koju gradonačelnik, na štetu građana dosljedno provodi dugi niz godina u Gradu Zagrebu

Konačno, pored Odluke o prikupljanju miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada.., usvojene na prošloj sjednici Skupštine, kojom se građanima ne omogućava odvojeno prikupljanje na kućnom pragu, ni pravedni sustav naplate, ovime se nastavlja politika u (ne)gospodarenju otpadom, koju gradonačelnik, na štetu građana dosljedno provodi dugi niz godina u Gradu Zagrebu. Ovakav prijedlog Izmjena Odluke o komunalnom redu, nema valjano uporište i nije opravdan, imajući u vidu  interes građana Grada Zagreba.

UZOR nastavno poziva sve zastupnike da glasuju protiv i ne podrže Izvješće gradonačelnika o poduzetim aktivnostima Grada Zagreba povezanim s uspostavom sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba. Prihvaćanjem tog Izvješća odobrava se trošenje velike sume novca na ime nabavke opreme za otpad, bez sustavne namjene.  Grad Zagreb, naime, nema sustav gospodarenja otpadom u skladu sa Zakonom propisanom hijerarhijom, čak što više: nema ni Plan gospodarenja otpadom! Stoga ovi troškovi bez uspostave sustava, po sistemu "najprije učini, onda planiraj" ne mogu biti prethodno opravdani.

<
Vezane vijesti