Neprofitnim elektroničkim medijima omogućava se pristup Fondu za pluralizam kojim upravljaju Agencija i Vijeće za elektroničke medije

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila prijedlog izmjene Zakona o elektroničkim medijima. Bitna izmjena jest da se neprofitnim elektroničkim medijima omogućava pristup Fondu za pluralizam elektroničkih medija kojim upravljaju Agencija i Vijeće za elektroničke medije.

U Zakonu su neprofitni pružatelji medijskih usluga definirani kao "neprofitni nakladnici televizije i/ili radija te neprofitni pružatelji medijskih usluga. Neprofitni pružatelji medijskih usluga, neprofitni pružatelji elektroničkih publikacija i neprofitni proizvođači audiovizualnih i/ili radijskih programa mogu biti ustanove, vijeća i udruge nacionalnih manjina, obrazovne ustanove, zdravstvene ustanove te druge ustanove, vjerske zajednice, studentske udruge, školske udruge, udruge građana te druge nevladine udruge s pravnom osobnošću, kao i neprofitne zadruge posvećene zadovoljavanju informativnih, obrazovnih, znanstvenih, stručnih, umjetničkih, kulturnih, vjerskih i drugih potreba javnosti."

Sredstvima Fonda za pluralizam medija poticat će se proizvodnja i objavljivanje audiovizualnih i radijskih programa i sadržaja nakladnika televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini, neprofitnih nakladnika televizije i/ili radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga, neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija, neprofitnih proizvođača audiovizualnih i/ili radijskih programa, koji su od javnog interesa i osobito su važni za ostvarivanje prava građana na javno informiranje, poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine, razvoj odgoja i obrazovanja, razvoj znanosti i umjetnosti, poticanje stvaralaštva na narječjima hrvatskoga jezika, poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija, nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, poticanje razvoja svijesti najvišim vrednotama ustavnoga poretka, poticanje svijesti o ravnopravnosti rodnih identiteta i spolnoj orijentaciji, poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade, podizanje svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom, povijesno vjerodostojno prikazivanje rata 1991. - 1995, razvoj i poticanje programa medijske pismenosti, zaštitu okoliša, promociju zdravlja i poticanje zdravstvene kulture.

Neprofitnim medijima bit će namijenjeno tri posto od ukupnih sredstava Fonda, što iznosi oko milijun kuna godišnje.

Zakon će sada biti upućen u Sabor, u drugo čitanje.

Prijedlog izmjena ZEM-a: zem-dopune.pdf

<
Vezane vijesti