Foto: Marijana BijelićFoto: Marijana BijelićNakon što je Vlada RH donijela odluku o preuzimanju duga Vrhbosanske nadbiskupije prema Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (HBOR), za kredit koji HBOR nije smio odobriti, i to na nekretnini koju je država Nadbiskupiji prepisala, Centar za mirovne studije poslao je otvoreno pismo Vladi i HBOR-u. "Na temelju čega je HBOR inicijalno dao kredit subjektu koji nije registriran u RH i koji nije poslovni subjekt nego vjerska institucija te iz kojeg programa HBOR-a je kredit odobren?", pitaju u pismu.

Vrhbosanska nadbiskupija je navedenu nekretninu u Dubrovniku stekla krajem 2007.g., dakle u vrijeme podizanja kredita, i to tako da je ta nekretnina iz društvenog vlasništva prepisana u vlasništvo Vrhbosanske nadbiskupije, a ne na temelju kupoprodajnog ugovora nego odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koja reguliraju pretvorbu društvenog vlasništva.Zašto bi građani RH otplaćivali kreditno dugovanje pravnog subjekta koji nije niti trebao dobiti kredit HBOR-a , jer ne odgovara osnovnim uvjetima za kreditiranje?

"Dakle, Vrhbosanskoj nadbiskupiji iz društvenog vlasništva je dana nekretnina koja je pretvorbom trebala postati nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika ili Republike Hrvatske, potom je na temelju te nekretnine (koju nije platila, otkupila, niti išta slično) dobila dva kredita od HBOR-a - a sada kada kredit nije uspjela vratiti zemljište 'prodaje“' HBOR-u, a ostatak duga će platiti građani RH.

Na temelju čega je ta nekretnina dana u vlasništvo Vrhbosanske nadbiskupije 2007.g., te zašto se sada nekretnina na kojoj je hipoteka prodaje HBOR-u, umjesto da HBOR provede ovrhu na nekretnini kako se to radi inače prema 'običnim građanima'? Zašto bi građani RH otplaćivali kreditno dugovanje pravnog subjekta koji nije niti trebao dobiti kredit HBOR-a , jer ne odgovara osnovnim uvjetima za kreditiranje?", stoji u otvorenom pismu Centra za mirovne studije.

Pitaju se i hoće li Vlada svojim građanima omogućiti da izbjegnu ovrhu prodajom nekretnine izravno vjerovniku (čime bi se izbjegla dražba na kojoj se nekretnine građana prodaju i za 50 posto procijenjene tržišne vrijednosti), kad već tako velikodušno plaća dugovanja crkvenim organizacijama iz drugih zemalja?

Ključne riječi: centar za mirovne studije, Vlada, HBOR
<
Vezane vijesti