H-Alter
drvored.jpgPlatforma 1POSTOZAGRAD ponovo je pokrenula inicijativu za sadnju drvoreda u Berislavićevoj ulici koja je drvored nekad i imala.   

Prva inicijativa za drvored u Berislavićevoj pokrenuta je 2013. godine, a sada se incijativi pridružilo više od stotinu stanovnika i stanovnica Berislavićeve i okolnih ulica čija je peticija upućena nadležnim gradskim službama. 

U odnosu na povijesni drvored koji su činila niska stabla s kupolastim krošnjama, sada je  predloženo da izbor vrste stabala bude drugačiji tj. da se zasade stabla koja oblikom i gustoćom krošnje više doprinose ambijentalnim i boravišnim kvalitetama ulice, npr. poput onih u Gajevoj ulici. 

Sadnja drvoreda na mjestu gdje je nekad i postojao, u mininimalnoj bi mjeri utjecala na dosadašnji režim parkiranja u toj ulici. 

U zadnjih dvadesetak godina niz je donjogradskih ulica i drugih javnih prostora dobilo drvorede (Gajeva, Jurišićeva, Martićeva, Masarykova, Varšavska, Petrinjska, dio Palmotićeve, Cesarčeva, Trg Europe itd.), što se pokazalo kao odličan potez.

Stabla u gradu od izuzetne su važnosti: ona stvaraju ugodnije ambijente, doprinose bioraznolikosti, pročišćuju zrak, reguliraju temperaturu i vlažnost, smanjuju zagađenje bukom, prašinu i radijaciju i ljeti stvaraju hlad.

Više o inicijativi pronađite ovdje.

1POSTOZAGRAD je volonterska platforma usmjerena na poboljšanja grada i javna dobra.

<
Vezane vijesti